Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa biogrāfija

Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa (1927- ) biogrāfija tīmeklī atrodama latgaliešu dialektā:

http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php/skaiti-latgaliski/cylvaki/976-arturs-rubenis-1927-dramaturgs

un

http://www.lakuga.lv/2012/06/05/sveicam-jubileja-dramaturgu-arturu-rubeni

Nākuši klāt arī jauni fakti, tādēļ šeit būs jaunākā versija. To tekstitetrim atsūtīja pats A.T.Rubenis.

RUBENIS,  ARTURS TĀLIVALDIS, bibliotekārs, dramaturgs, režisors, sabiedrisks unm galveanais teātra darbinieks.

Dzimis 5. jūn.,1927, Bērzgales Silauniekos. Darbojies gan Bostonā, MA, gan Klīvlandē, OH, ASV, 1950-2014+

Skolojies Viļānu, Rudzātu un Varakļānu pamatskolās, mācījies Varakļānu valsts ģimn., beidzis Itzehoe latv. ģimnaziju 1947, Vācijā.

Baltijas Universitātē studējis baltu filologiju, (1948/49), ieguvis BA  teātra mākslā  (Emerson College, Boston,MA, ASV, 1954), MFA teātra mākslā – režijā un paidagogijā, (Boston U., 1956.) MS biblioteku zinībās. (Western Reserve U., Cleveland, OH.)

Profesionāls bibliotekārs, (g.k. kā bibliografs)1959-1989, Western Reserve, vēlāk Case Western Reserve, U. , Cleveland, OH, USA).

Klīvlandes DV teātra kopas vad., 1958-2013. Vadijis arī latviešu skolas teātra uzvedumus, 1958-1981. Latviešu un latgaļu dramaturgs, 1947-  . Par to skat. grāmatās “Pašiem savs teātris”, “Skatuviskās spēlītes” un “Paldies par izrādi”.

Režisējis savā dzimtajā Bērzgales pagastā, 1991-1994, bijis vieslektors Rēzeknes Augstskolā, 1994, 1996 un 1998.g., pasniedzis Skatuviskās lugas, un arī Režijas pamatus. Rēzeknes Augsskolas Studentu teātra dibinātājs, arī režisors 1994-1998.

Piedalijies pats kā aktieris ap 50 lomās, režisējis 90 uzvedumus un uzrakstījis vairāk kā 120 lugas, pie tam latviski, latgaliski un angliski. Darbojies Itzehoe nometnes teātrī, Ausekļa teātra kopā, Baltijas universitātē, 1948-1949, Kārļa Veica teātra studijā, 1951-1957,

Bijis arī  Latviešu Teātru Apvienības Ziemeļamerikā priekšnieks (1965-1972, 1980-1985), visu laiku būdams arī LTAZ Apkārtraksta un rakstu krājuma Skatuve redaktors. Latviešu Rakstnieku Apvienības (LaRA) priekšnieks, 1998-1999, Klīvlandes  DV  apvienības  valdes loceklis, Apvienotās Klīvlandes Ev.Lut. draudzes sekretārs, Klīvlandes latviešu skolas pārzinis. Saņēmis gan ALA goda rakstus, DV nozīmi zeltā un Latvijas Atzinības krustu.

No 1997-1999 vadija Kļīvlandes latviešu vēstures uzrakstīšanu, būdams grāmatas MŪSU MĀJAS UN PATVĒRUMS redaktors un galvenais rakstu sagatavotājs. No 2000-2007 laikraksta LAIKS Klīvlandes korespondents.

Grāmatu saraksts:

Darbība kā lugas analīzes pamats. Mežezerē, Skatuve, 2000.157p. 23cm.

Piezīmes aktiera gramatikai. Mežezerē, Skatuve, 1997.xiii,196p 23cm

SKOTUVISKŌS LUGAS PAMATI. Klīvlandē, Skatuve, 1988. viii, 363p. 23 cm.

SKATUVISKAS LUGAS PAMATI. Klīvlandē : Skatuve, 1988. viii, 363p. 23cm

Latviešu Teātru Apvienība Ziemeļamerikā. Mežezerē, Skatuve, 1996.115, 4p.23cm.

Runas pamati. Nomstede, Skatuve, 2002. 33p. 23cm.

Latviešu simtgade Klīvlandē. Projekta plāni un atskaite. Uzrakstījis A.R. Nomstedē, 2001.

Latviešu teātra un drāmas vēsture. 17p.

SKATUVISKĀS SPĒLĪTES.Trimdas teātrinieka piezīmes. Nomstedē, Skatuve, 2003. (93p.+ )1v. 23 cm.

REŽIJAS PAMATI skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzeknē, LKC izd. 1999. 285 lapas. 23cm.

PALDIES PAR IZRĀDI

PAŠIEM SAVS TEĀTRIS.

MŪSU MĀJAS UN PATVĒRUMS.

 Rubeņa lugu saraksts:

Lugas pieejamas 10 grāmatās un ierakstos datora disketēs. Ierakstiem lietota Mc sistemas Claris programas 8, 8.5, 9, 9.5 versijas.

1. Tikumiņi sidrabiņu vizina. Septiņas skaistākās pasaku lugas svešumā augušiem bērniem un jauniešiem / A.T. Rubenis. Nomstedes izdevums. [Nomstedē : Skatuve, 2010.] 333p. -Saturs: Balta nāca sērdienīte.– Bezbailis meklē bailes.– Es uzkāpu kalniņā.– Taisnu mūžu nodzīvot.– Pats par savu naudu dzēru.– Solītais makā nekrīt.– Mākoņkalna pils dārgumi.–

2. Abrenes gals. Tā pati veca labā “sasamīlēšanās’. Divi lugu krājumi./ A.T. Rubenis. Nomstedes izdevums. Mežezerē : “Skatuve”, 2001 [Nomstedē : “Skatuve”, 2010] 330p. Saturs: Varibūša treji dēli.– Dūrīte maskaļu galmā.– Vidvuds pārnāca mājās.– Psicholoģijas doktoranda Donāta Puisāna sasaprecēšanās, jeb: Izīrējamais dzīvoklis.–Paidagoģijas maģistra Jāņa Rudzāta sasamīlēšanās, jeb: Izjukušais bildinājums.– Filoloģijas maģistra Jezupa Kurčina sasaprecēšanās, jeb: neparedzētas saistības.–

3. Neatrastā “Latgolas grōmota”. Teikas par septiņiem nāves grēkiem. / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstedē: 2010]. 399p. Saturs; Kur Maltas ūdeņi burbulē. — Kauprā kāpu pasavērt.-1 Vējš pāri ezeriem. — Viesulis pāri pilskalniem. — Ai zaļā i līdaciņa. — Dusma, kas tevi atriebs, kas atmaksās. — Ko Ičas ūdeņi aizskalo. —

4. Sadzīves straujajos viļņos. Komēdiju virtene / A.T. Rubenis.– Nomstedes izd. Nomstede : “Skatuve, 2010. Saturs: Latviskais mīlas plosts. — Aizver actiņas un smaidi. — Lai miers ar tevi. — Kolēga, lūdzu nepukstiet. — Atspiedies pie manas krūts. — Pelni, pelni, pīšļi, pīšļi. — Dzīvības maize bērniņiem. -Super-Duper-Bumer-Rangs. –

5-6. Pasaules pilsoņa pasaulīgie piedzīvojumi / A.T.Rubenis. Nomstedes izd. Nomstede, “Skatuve”, 2010]. 2v. Saturs: Cālīši, mīlulīši.– Kumeliņš sidrabina pakaviem. — Būs ziepes, smalkākas par mīlu. — Lielās muižas mazā saimniece. — Cintijas cildenā cerība. — Ciemiņš no Cābuļiem. — Izcel mani maliņā. –Es jau redzu tev ir cits. — Irbes šauti jūriņā. — Ožu-žāža Paugureņūs. — Putnu tiesa. — Uzticibas smagā nasta. — Vedeklina gaida. — Visa sievas māka. — Šūpo manu augumiņu. –Sagaidot Ģirtu. —

.7. Sīkaliņas, sīkaliņas, sīkaliņas / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstede ” “Skatuve” 2010.- 222p. Saturs: Atkal atdzimis, jebšu trimdas Romeo.– Augstas laimes. — Bez vainas vainigie– Ciemiņš no Mārsēlijas.– Čūcučičas čičučiņa.–Diriģenta nedienas, jeb kad biedrības priekšnieks precas. — Izaka līgava.– Jumpravas svīta. — Kirkes kalneņā, pošu Bērzgolā.– Nabaga unčuks.– Prastiņš taisa krāsainu žurnālu.– Profesora Reizviena zinātniskā metode. – Stunda klasē.– Vecmāmiņas gaisigā gaigala.–Vedekliņa gaida.– Žūrija spriež tiesu.– Tevi mīlu, vectētiņ.– Tikpat kā atraidnis.– Trimduļa bēdu pilnais liktenis.– Zagšus vien.–

8. Agrīnais septiņnieks / A.T. Rubenis. Nomstedes izd. Nomstedē ” Skatuve, 2010. 206p. Saturs: Jaunā audze.– Kaŗa noziedznieki.– Taisīšu tiltu.– Ziemeļu kaislība.– Spēļu nakts.– Gaisma.– Tētis mani ļoti mīl.-

9. Zaļās brukstalas. Opus 74+ un tālāk. Nomstedes izd. Nomstede, “Skatuve”, 2010. p. 23cm. Saturs: Brukstalas, brukstalas.– Glums, gļotains un glups.–Jānītis un viņa abi brāļi– Lai vairojas prieks.– Neaizmirsti, puķi aplaistīt– Pensijas būs visiem.– Smalkjūtīgais svainis.– Uz galvošanu tante dzīvos simts gadu.– Vējaslotas virpulis– Zilā acs.-

10: Aiz tūkstošgades Opus 81 un vēl. Trešās tūkstošgades pirmās lugas. Nomstedes izd. Nomstede, Skauve”, 2010. p. 23 cm. Saturs: Ardievas aiz… aiz… aizvakardienām.– Atrast savu vie-tu.– Kas esam mēs? — Kožļeņu afēra. — Gudrība kā dzīvot– Lētās dvē-seles.– Sūdzēšu par neslavas celšanu–Vējš ripo tavā galviņā.-

Lielās pasakas mazajiem spēlmanīšiem.Nomstedē : Skatuve, 2006. 134p. 23cm.

(Septiņpadsmit ludziņas no krājuma Tikumiņi sidrabiņu vizina.)

Vēl viens Rubeņa lugu saraksts: http://latgola.lv/literatura/publikacejis/drbib.shtml (sk. raksta nobeigumu)

Šis ieraksts tika publicēts Bez tēmas ar birkām , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

86 Responses to Dramaturga Artura Tālivalža Rubeņa biogrāfija

 1. Atpakaļ ziņojums: Lugu autori | Lugas/scenāriji

 2. Atpakaļ ziņojums: baltais runcis Latvijas blogāres apskats #5 (30.06.-06.07). | baltais runcis

 3. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Vai tas var būt? Tas nevar būt!” apraksts | Lugas/scenāriji

 4. Atpakaļ ziņojums: Luga “Izglābtais sapnis” | Lugas/scenāriji

 5. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Ziemeļu kaislība” apraksts | Lugas/scenāriji

 6. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Uzticibas smagā nasta” apraksts | Lugas/scenāriji

 7. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Sagaidot Ģirtu” apraksts | Lugas/scenāriji

 8. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Putnu tiesa” apraksts | Lugas/scenāriji

 9. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Lielās muižas mazā saimniece” apraksts | Lugas/scenāriji

 10. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Atkal atdzimis, jebšu trimdas Romeo” apraksts | Lugas/scenāriji

 11. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Augstas laimes” apraksts | Lugas/scenāriji

 12. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Es jau redzu tev ir cits” apraksts | Lugas/scenāriji

 13. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Irbes šauti jūriņā” apraksts | Lugas/scenāriji

 14. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Bez vainas vainīgie” apraksts | Lugas/scenāriji

 15. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Brukstalas, brukstalas, viss ir zaļas brukstalas” apraksts | Lugas/scenāriji

 16. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Dusma, kas tevi atriebs, kas atmaksās. Dusme, kas tevi atrībs, kas atmoksōs?” apraksts | Lugas/scenāriji

 17. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Ko Ičas ūdeņi aizskalo/Kū Ičas yudiņi aizskoloj” apraksts | Lugas/scenāriji

 18. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Kur Maltas ūdeņi burbulē/Kur Maltas yudini burbulej” apraksts | Lugas/scenāriji

 19. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Lai vairojas prieks” apraksts | Lugas/scenāriji

 20. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Cālīši, mīlulīši” apraksts | Lugas/scenāriji

 21. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Pensijas būs visiem” apraksts | Lugas/scenāriji

 22. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Šyupoj munu augumeņu/Šūpo manu augumiņu” apraksts | Lugas/scenāriji

 23. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Jumpravas svīta” apraksts | Lugas/scenāriji

 24. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Zilā acs” apraksts | Lugas/scenāriji

 25. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Uz galvošanu tante nodzīvos simts gadus” | Lugas/scenāriji

 26. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Čūčičičas čičučiņa” apraksts | Lugas/scenāriji

 27. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Būs ziepes, smalkākas par mīlu/Byus zīpes, smolkokys par mīlu” apraksts | Lugas/scenāriji

 28. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Diriģenta nedienas” apraksts | Lugas/scenāriji

 29. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Glums, gļotains un glups” apraksts | Lugas/scenāriji

 30. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Jānītis un viņa abi brāļi” apraksts | Lugas/scenāriji

 31. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Kirkes kalneņā, pošu Bieržgolā” apraksts | Lugas/scenāriji

 32. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Neaizmirsti puķi aplaistīt” apraksts | Lugas/scenāriji

 33. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Izaka līgava” apraksts | Lugas/scenāriji

 34. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Pauguriņu āžužāža” apraksts | Lugas/scenāriji

 35. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Prastiņš taisa krāsainu žurnālu” apraksts | Lugas/scenāriji

 36. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Žūrija spriež tiesu” apraksts | Lugas/scenāriji

 37. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Ai zaļā i līdaciņa” apraksts | Lugas/scenāriji

 38. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Stunda klasē” apraksts | Lugas/scenāriji

 39. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Zagšus vien” apraksts | Lugas/scenāriji

 40. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Vējš ripo tev galviņā” apraksts | Lugas/scenāriji

 41. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Vējš pāri ezerem/ Vējs pōri azarim” apraksts | Lugas/scenāriji

 42. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Vedekliņa gaida” apraksts | Lugas/scenāriji

 43. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Vecmāmiņas gaisīgā gaigala” apraksts | Lugas/scenāriji

 44. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Trimduļa bēdu pilnais liktenis” apraksts | Lugas/scenāriji

 45. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Atrast savu vietu” apraksts | Lugas/scenāriji

 46. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Tikpat kā atraidnis” | Lugas/scenāriji

 47. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Tevi mīlu, vectētiņ” apraksts | Lugas/scenāriji

 48. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Smalkjūtīgais svainis” apraksts | Lugas/scenāriji

 49. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Profesora Reizviena zinātniskā metode” apraksts | Lugas/scenāriji

 50. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Atspiedies pie manas krūts” apraksts | Lugas/scenāriji

 51. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Pelni, pelni, pīšļi, pīšļi” apraksts | Lugas/scenāriji

 52. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Lētās dvēseles” apraksts | Lugas/scenāriji

 53. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Latviskais mīlas plosts” apraksts | Lugas/scenāriji

 54. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Super-Duper-Bumer-Rangs” apraksts | Lugas/scenāriji

 55. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Lai miers ar tevi” apraksts | Lugas/scenāriji

 56. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Kožļeņu afēra” apraksts | Lugas/scenāriji

 57. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Kauprā kāpu pasavērt/Kauprā kōpu pasavērt” apraksts | Lugas/scenāriji

 58. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Aizver actiņas un smaidi” apraksts | Lugas/scenāriji

 59. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Ardievas aiz… aiz… aizvakardienām jeb sirdsglītības smalkā vara” apraksts | Lugas/scenāriji

 60. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Kolēga, lūdzu nepukstiet” apraksts | Lugas/scenāriji

 61. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Dzīvības maize bērniņiem” apraksts | Lugas/scenāriji

 62. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Bezbailis meklē bailes/Bezbaiļs meklej baimi” apraksts | Lugas/scenāriji

 63. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Brauksim mājās, brauksim mājās” apraksts | Lugas/scenāriji

 64. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Izīrējamais dzīvoklis” apraksts | Lugas/scenāriji

 65. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Neparedzētas saistības” apraksts | Lugas/scenāriji

 66. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Izjukušais bildinājums” apraksts | Lugas/scenāriji

 67. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Sūdzēšu par neslavas celšanu!” apraksts | Lugas/scenāriji

 68. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Gudrība kā dzīvot jeb kā Atašas virsaiša meita pie vīra tika?” apraksts | Lugas/scenāriji

 69. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Naudas mijēji baznīcā” apraksts | Lugas/scenāriji

 70. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Pats par savu naudu dzēru” apraksts | Lugas/scenāriji

 71. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Mākoņkalna pils dārgumi” apraksts | Lugas/scenāriji

 72. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Solītais makā nekrīt” apraksts | Lugas/scenāriji

 73. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Balta nāca sērdienīte” apraksts | Lugas/scenāriji

 74. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Es uzkāpu kalniņā” apraksts | Lugas/scenāriji

 75. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Viesulis pāri pilskalniem/Vīsols pōri pilskolnim” apraksts | Lugas/scenāriji

 76. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Taisnu mūžu nodzīvot/Taisnu myužu nūdzeivōt” apraksts | Lugas/scenāriji

 77. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Vidvuts pārnāca mājās/Vydvuds pōrnōce sātā” apraksts | Lugas/scenāriji

 78. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Nabaga unčuks” apraksts | Lugas/scenāriji

 79. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Dūrīte Maskalijas galmā” apraksts | Lugas/scenāriji

 80. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Ciemiņš no Mārsēlijas” apraksts | Lugas/scenāriji

 81. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Circenīši kāzas dzēra” apraksts | Lugas/scenāriji

 82. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Kumeliņš sidrabiņa pakaviem” apraksts | Lugas/scenāriji

 83. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Izcel mani maliņā” apraksts | Lugas/scenāriji

 84. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Ciemiņš no Cābuļiem” apraksts | Lugas/scenāriji

 85. Atpakaļ ziņojums: Lugas “Cintijas cildenā cerība” apraksts | Lugas/scenāriji

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s