Lugas “Mākoņkalna pils dārgumi” apraksts

Mācot trimdas skolās no 1965-81.g., bija jāmeklē kāds interesantāks veids kā mācīties latviešu valodu. Teātris! Un tā uzrakstījās lugu krājums – TIKUMIŅI SIDRABIŅU VIZINA. Šī ir luga no minētā krājuma  un autora 23. luga. Luga rāda tautas tradīcijas, kā pādītes dīdīšanu, ķekatas, Dievaines, Lielo dienu, līgošanu. Te visa darbība norisinās starp atnākšanu un aiziešanu Aizsaulē.

Skolu vajadzībām, kur nav iespējams sagatavot lielus uzvedumus, šīs lugas atsevišķas ainas izmantojamas kā patstāvīgas ludziņas.

Autors: Arturs Rubenis (1927)

Žanrs: Ķekataina rotaļa sešās ainās par Mākoņkalna pilskundzi un zaldātu, starp atnākšanu un aiziešanu Aizsaulē.

Auditorija: visi, bet īpaši jaunatnei.

Apjoms: 58 lappuses.

Lomu skaits: 9+??? (4 vīrieši, 5 sievietes, pādites dīditāji, ķekatnieki, līgotāji, lielās dienas šūpotāji, Dievaiņu svētītāji, utt.)

Norises laiks: kaut kad 17.gs.

Norises vietas: Mākuļu sētā paditi dīdot, Dievaines svētijot, Budeļos ejot, Lielo dienu šūpojot, Jāņu naktī un Mākoņkalna pilī dārgumus atklājot.

Sižets: Mākuļu Mārcis atgriezies mājās no kalpošanas caram. Viņa vecākajam brālim Sīmanim krusta puiku un par kūkām aicina Mākoņkalna pilskundzeni Māršu. Šī vedina Mārci viņu pavadīt un kā iet, abi nogrimst ar visu pili. Tikai pēc astoņpadsmit vasarām tie atgriežas Mākuļu sētā un Jāņos satiek savu krustdēlu. Jancis jau liels uzaudzis ņemt sev līgavu Līgu. Mārcis visiem skaidro Mākoņkalna dārgumus un abi kopā ar Māršu iekāpj Jāņu ugunskurā, aiziedami Aizsaulē.

Luga uzrakstīta: 1978.g.

Iestudēta: Klīvlandes DV teātra kopā autora režijā 1984. gadā un 1997. gadā rādīta latgaliski Mākoņkalnā pagasta ļaužu izpildījumā, Ināra Romančuka, režisore.

Lugas teksts: izlasāms, sazinoties ar lugas autoru, epasts – rbnsat@att.net

Lugas versijas: ir arī īsā versija- jeb 6.lugas aina atsevišķi spēlējama ar nosaukumu “Jāņu nakts mākoņkalnā” ( 9 lpp, 3 vīriešu, 5 sieviešu lomas +); 4.aina ar nosaukumu “Mākoņkalna nogrimušā pilī” ( 8 lpp; 3 vīriešu, 3 sieviešu lomas); 2.aina atsevišķi spēlējama ar nosaukumu “Pādītes dīdīšana Mākuļos” (10 lpp; 2 vīrieši, 2 sievietes un ciemiņi). Arī Rubeņa ludziņa “Dievaines mākuļos” ir šīs lugas aina (6 lpp; 3 vīriešu, 2 sieviešu lomas, 1 bērns), tāpat – “Ķekata ļekata Mākuļu istabā” (vismaz 8 lomas,  6 lpp).

 

 

 

Šis ieraksts tika publicēts 11-20 lomas, 12 un vairāk, 20.gs.70.-80.gadi, 5-10 lomas, Citi, Latviešu lugas, Lieldienām, Līgovakaram, Pilna apjoma, Pilna apjoma, Pārējās, Skeči, skeči, Viencēlieni, Viencēlieni_ ar birkām , , , , , , , , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.